Εξαιρετικός ιατρός και άνθρωπος!!Άριστος γνώστης του αντικειμένου του, άκουσε όλες μου τις ανησυχίες, δίνοντας μου υπεύθυνα τις κατάλληλες απαντήσεις. Ο χώρος πολύ φιλικός και ευχάριστος!!