Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αρχική E Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μία απλή, σύντομη και ανώδυνη εξέταση, απαραίτητη σε κάθε καρδιολογική εκτίμηση. Συνήθως είναι η πρώτη εξέταση που ακολουθεί τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση και, αναλόγως των ευρημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διερεύνηση.

Με την αξιοπιστία και την ποιότητα του ηλεκτροκαρδιογράφου GE MAC600 και την εμπειρία του ιατρού, τίθενται οι βάσεις της σωστής διάγνωσης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατ’ οίκον.

Κλείσε ραντεβού με τον καρδιολόγο

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κλείστε το ραντεβού σας με τον καρδιολόγο.

Το ραντεβού σας θα ισχύει μετά από τηλεφωνική ή μέσω email επιβεβαίωση από τον καρδιολόγο.