Εξαιρετικός νέος επιστήμονας.
Αναλυτικός, λεπτολόγος, εμβριθής & επεξηγηματικός.
Καθοδηγεί τον ασθενή, χωρίς να τον πανικοβάλλει ή να τον αγχώνει, και κυρίως εμπνέει εμπιστοσύνη.