Ιατρος με πολλές γνώσεις και υπομονή, δίπλα στον ασθενή κάθε στιγμή. Το ιατρείο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο με εύκολη πρόσβαση για όλες τις ηλικίες.